An opportunity to change everyone's lives together.

Looking for colleagues to join us at Partnerhub journey to make dreams a reality by combining various services into one.

ตำแหน่ง : Civil Engineer

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

หน้าที่/รายละเอียดงาน

– คำนวณการออกแบบและโครงสร้างพื้นฐานให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อชุมชน
– เตรียมแผนงานการก่อสร้าง และตรวจสอบหน้างานการก่อสร้าง
– คำนวณต้นทุนและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณ
– ตรวจสอบแผนการจัดส่งเพื่อขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์และ SHOP DRAWING
– ตรวจสอบ SHOP DRAWING, AS-BUILT DRAWING
– ตรวจสอบงานในสนาม และผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้คุณภาพ หรือข้อตกลงอื่นที่กำหนดไว้
– แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของงานวิศวกรรมโครงสร้างที่เกิดขึ้น
– ตรวจสอบปริมาณงาน และระยะเวลาการทำงานของงานวิศวกรรมโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
– ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
– ใบประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกร
– สามารถจัดการงานต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว
– ใช้โปรแกรมพื้นฐานด้านการออกแบบได้ เช่น AutoCAD
– มีความรู้เกี่ยวกับด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆเป็นอย่างดี
– สามารถถอดแบบ boq ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท พาร์ทเนอร์ฮับ จํากัด 748 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.

ช่องทางการติดต่อ

วิธีการสมัคร

ส่งresume และ portfolio สมัครผ่านอีเมล์ [email protected] หรือ
(Line) : คลิก https://lin.ee/Efg5foE ID LINE @802ufakj
เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และเงินเดือนที่คาดหวัง