An opportunity to change everyone's lives together.

Looking for colleagues to join us at Partnerhub journey to make dreams a reality by combining various services into one.

ตำแหน่ง : Electranical Engineer

ยังไม่มีการเปิดรับในตำแหน่งดังกล่าว

หน้าที่/รายละเอียดงาน

– เขียนแบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานการติดตั้ง
– กำกับหรือประสานงานด้านการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
– ติดตั้ง และปรับปรุงระบบวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร
– ทำการตรวจสอบคุณภาพ ระบบความปลอดภัย และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศกรรม (กว.)
– ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
– สามารถจัดการงานต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว
– ใช้โปรแกรมพื้นฐานด้านการออกแบบได้ เช่น AutoCAD
– มีความรู้เกี่ยวกับด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆเป็นอย่างดี
– สามารถถอดแบบ boq ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท พาร์ทเนอร์ฮับ จํากัด 748 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.

ช่องทางการติดต่อ

วิธีการสมัคร

ส่งresume และ portfolio สมัครผ่านอีเมล์ [email protected] หรือ
(Line) : คลิก https://lin.ee/Efg5foE ID LINE @802ufakj
เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และเงินเดือนที่คาดหวัง