An opportunity to change everyone's lives together.

Looking for colleagues to join us at Partnerhub journey to make dreams a reality by combining various services into one.

ตำแหน่ง : Electranical Technician

จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง

หน้าที่/รายละเอียดงาน

– ควบคุมดูแลรับผิดชอบซ่อมบำรุงรักษางานด้านไฟฟ้าร่วมกับวิศวกร
– ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องจักรภายในพื้นที่รับผิดชอบ
– ตรวจวัดค่าความต้านทานสายดินของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
– จัดทำงานเขียนแบบไฟฟ้าและถ่ายแบบงานไฟฟ้า
– ดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามแบบและทันความต้องการใช้งาน รวมถึงศึกษาและหาเครื่องมือใหม่ๆ มาสนับสนุนงานซ่อมบำรุง
รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานการออกแบบได้ เช่น AutoCAD
– สำเร็จการศึกษาปวช, ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท พาร์ทเนอร์ฮับ จํากัด 748 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.

ช่องทางการติดต่อ

วิธีการสมัคร

ส่งresume และ portfolio สมัครผ่านอีเมล์ [email protected] หรือ
(Line) : คลิก https://lin.ee/Efg5foE ID LINE @802ufakj
เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และเงินเดือนที่คาดหวัง