An opportunity to change everyone's lives together.

Looking for colleagues to join us at Partnerhub journey to make dreams a reality by combining various services into one.

ตำแหน่ง : Foreman

จำนวนที่รับ : 4 ตำแหน่ง

หน้าที่/รายละเอียดงาน

– ควบคุมขั้นตอนการทำงาน/การติดตั้ง การก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและตรวจสอบ
คุณภาพให้ได้มาตรฐาน
– ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
– ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตรวจเช็คการต่อสร้าง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สำเร็จการศึกษาปวช , ปวส , ปริญญาตรี ด้านโยธาหรือ
– มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
– สามารถอ่านแบบการก่อสร้างได้
– มีความอดทน และขยันทำงาน สามารถบริหารจัดการในส่วนรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท พาร์ทเนอร์ฮับ จํากัด 748 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.

ช่องทางการติดต่อ

วิธีการสมัคร

ส่งresume และ portfolio สมัครผ่านอีเมล์ [email protected] หรือ
(Line) : คลิก https://lin.ee/Efg5foE ID LINE @802ufakj
เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และเงินเดือนที่คาดหวัง